Čištění a monitorování kanalizace

Čištění kanalizace a potrubí Vysočina - Pelhřimov, Jihlava

Zabýváme se čištěním kanalizace už dlouhou řadu let. Vlastníme špičkově vybavená vozidla tou nejmodernější technikou. Čistíme velkoprofilové kanalizace ve městech, ale i malé domovní odpady nejmenších rozměrů. Díky velice výkonné technice si poradíme s písky, štěrky, sutí, tuky, kořeny, cementovými a vápennými usazeninami. Uvolněné materiály následně odsajeme a odvezeme. Působíme většinou v Kraji Vysočina, ale díky výborné poloze na D1, přesně mezi Prahou a Brnem, se dokážeme velice rychle dostat i k vám.

Na čištění těch nejzanešenějších kanalizací jsme si nechali postavit nejvýkonnější recyklační vozidlo v kraji u firmy KAISER. Vozidlo je na terénním podvozku MAN 6x6 a vyznačuje se dobrou terénní průchodností. Nástavba je tvořena nerezovou cisternou na 8 m3 kalů a 3 m3 na čistou vodu. Výkonné čerpadlo poskytuje na čištění 400l/vody za minutu a tlak 200 bar - možnost čištění úseků dlouhých až 200m v kuse. Sací výkon 3 100 m3/hod. a sací potrubí o průměru 150 mm dává tušit, že se jedná o velice výkonný stroj. Kalové čerpadlo o výkonu 2400l/min dokáže transportovat splašky, kaly a kašovité hmoty do vzdálených míst. Vše je řízeno dálkovým ovládáním. Spolu se širokou škálou čisticích trysek není kanalizační ucpávka, která by odolala. Vozidlo dokáže pracovat v teplotách do -10°C. Tento vůz je našim nejnovějším přírůstkem.
Do míst, kam se s těžkou technikou nedostaneme, používáme dodávkový automobil IVECO s vestavěným vysokotlakým zařízením a vlastní nádrží vody. Toto vozidlo i s mnohem nižším výkonem tlakového čerpadla 100l/hod./150 bar dosahuje úctyhodných výkonů. V tomto voze je vestavěn i kamerový systém na průzkum kanalizace. Spolu s ním i další kamery a vyhledávací zařízení. Automobil je zateplen a díky nezávislému topení umožňuje práci i v největších mrazech. Samozřejmostí je pružinová motorová fréza s mnoha nástavci a průměry pružin.

Tlakové zkoušky těsnosti - Pelhřimov, Jihlava

V dnešní době, kdy se ekologie staví na první místo a pitné vody ubývá je důležité, aby se znečištěné odpadní vody volně nemísily s prameny pitné vody. Proto se provádí zkoušky těsnosti potrubí, septiků, jímek, bazénů.
Provádíme zkoušky těsnosti vodou, vzduchem a kouřem podle norem ČSN 750905, ČSN EN 1610.
Zkouška je řízena počítačem a na základě zadaných rozměrů zkoušeného úseku je stanoven čas a povolený pokles tlaku. Vše je znázorněno v grafu a počítač sám vyhodnotí, zda byla zkouška úspěšná, či nikoliv. Zákazník obdrží na místě tištěný protokol o průběhu zkoušky.

Zkouška kouřem se používá pro zjištění netěsností na potrubí a nádržích. Díky tomuto zařízení dokážeme odhalit i zdroj balastních vod a nelegální přípojky do kanalizace.

Kamerové prohlídky a měření potrubí Vysočina

Samozřejmostí je nabídka kamerových prohlídek, které provádíme od průměru potrubí 20 mm až do 1600 mm. V současné době vlastníme 4 kamerové systémy, tak abychom dokázali rozpoznat stav nebo případný problém v potrubí.

Nejvyspělejší jsou samochodné kamery, použitelná od DN100, s pohonem 4x4 možností zatáčet a překonávat překážky. Disponuje rotační hlavou, která umožňuje pohled do všech stran, má optický zoom, měření spádu, deformací, trhlin. Dokáže najednou ujet až 300m v potrubí. V případě, že je v potrubí zjištěn problém nebo skrytá šachta, kamera vysílá signál a místo je na povrchu označeno pro další postupy. Tento kamerový systém umožňuje dokonce i nalézt místo vnikání balastních vod při silném toku vody v potrubí.

Z prohlídky zákazník obdrží záznam a tištěný protokol přímo na místě. Další kamery jsou bez pohonu a potrubím se pohybují pomocí tlačného prutu, mají perfektní obraz a samo vyrovnávací hlavu, samozřejmostí je vysílač pro přesné určení polohy, ve které se kamera nachází. Poloha a hloubka kamery je určována s přesností na centimetry až do hloubky 12 m. Tímto způsobem dokážeme přesně zmapovat kanalizační síť a ve spolupráci s geodetem vytvoříme výkresovou dokumentaci včetně souřadnic.

Sání kalů a znečištěných vod Vysočina

Vývoz a sání jímek, septiků a žump

Na sání kalů a fekálií používáme terénní vozidlo na podvozku MAN 6x6 s kompletními uzávěrkami diferenciálu, které se vyznačuje dobrou terénní průchodností. Nástavba je tvořena nerezovou cisternou na 8 m3 kalů a 3 m3 na čistou vodu. Sací výkon 3.100 m3/hod. a sací potrubí o průměru 150 mm dává tušit, že nasaje vše, co mu přijde do cesty. Dokážeme sát nejen fekálie a vodu, ale i bahno z rybníků, štěrky, písky, dlažební kostky, a to i z velkých hloubek.
Na navijáku máme základní savici o délce 20 m, pomocí dalších nástavců si můžeme potrubí prodloužit až na 200 m, a sát tak z velkých vzdáleností, kam se technika nedostane.

Výbornou záležitostí je kalové čerpadlo o výkonu 2400l/min- dokáže transportovat splašky, kaly a kašovité hmoty do vzdálených míst. To je vynikající při sání z velkoobjemových nádrží, např. velké čistírny odpadních vod nebo bioplynové stanice, kdy je tento vůz používán jako sací bagr a nasáté kaly transportuje do přijíždějících cisteren.

Potřebujete nás? Napište nebo zavolejte.

Odpovědná osoba
Zdeněk Pečenka
Adresa
Vosmíkova 538, Humpolec
Telefon kancelář
+420 565 533 059


62545094
© 2021 Instalace-kanalizace.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopelicenseuserphone-handsetphone